Reukema closed Monday 10 June / gesloten op maandag 10 juni / geschlossen am Montag 10. Juni / fermé mardi 11 juin


In verband met Pinksteren zijn wij op maandag 10 juni gesloten. Due to Pentecost we will be closed on Monday 11 June.

Pentecost


Reukema is op maandag 10 juni gesloten i.v.m. Pinksteren. Wij verwelkomen u graag weer op dinsdag 11 juni.

Reukema will be closed on Monday 10 June for Pentecost. We will be happy to welcome you again on Tuesday 11 June.

Reukema ist am Montag, den 10. Juni wegen Pfingsten geschlossen. Wir freuen uns Sie am Dienstag, den 11. Juni, wieder zu begrüßen.

Reukema sera fermé le lundi 10 juin à cause de la Pentecôte. Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau mardi 11 juin.